Medezeggenschap cliënten

De manier waarop wij onze cliënten begeleiden wordt mede vorm gegeven door onze cliënten zelf. De feedback die wij van hen ontvangen tijdens het persoonlijke contact zal altijd verwerkt worden in de uitvoering van de begeleiding.

Naast het persoonlijk contact met zijn of haar begeleider kan de cliënt ook nog op andere manieren inbreng hebben binnen onze organisatie.

  • Via het mailadres info@styxinbeweging.nl kan hij of zij ten allen tijde ons informeren, suggesties aan de hand doen, ons van ideeën voorzien etc.
  • De cliënten die wonen op één van onze locaties in Amerongen worden eens per kwartaal uitgenodigd voor een “woonkeuken overleg”. Tijdens dit overleg wordt alles besproken wat te maken heeft met ontbijt, het avondeten, de activiteiten vanuit de woonkeuken en de invulling van de begeleiding.
  • Eens per twee jaar onderzoekt een externe organisatie de tevredenheid onder onze cliënten over onze geleverde diensten. Alle cliënten ontvangen een vragenlijst en de resultaten uit alle ingevulde vragenlijsten worden met ons gedeeld. Op basis van de resultaten kunnen wij verbeteringen invoeren.

ISO 9001:2015 normering

STYX Coaching & Training VOF is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Bekijk hier het certificaat

Klachtenregeling

STYX Coaching & Training werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).
De persoonlijk begeleider van de bewoner of de cliënt is het eerste aanspreekpunt om zaken over de directe zorg mee af te stemmen. Esther en Berry zijn daarnaast laagdrempelig telefonisch bereikbaar. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op.

Klachtenregeling cliënten

klachtenportaal zorg

Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunnen ouders, bewoners en cliënten contact opnemen met Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling via de volgende link:

klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/

Klachtenportaal werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor ouders en bewoners geen kosten aan verbonden.

Als u hulp nodig heeft bij hoe te handelen bij een ongewenste gedraging dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via het e-mail adres: vertrouwenspersoon@nbec.nl of via het telefoonnummer: 036-5483146 (op werkdagen van 8.30 uur – 17.00 uur).

SAG klASSe Award 2012

Onderstaand juryrapport van de klASSe Award 2012 uitgereikt door het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) geeft een goed beeld van wie wij zijn en is een blijk van waardering voor het hele team van STYX Coaching & Training en Stichting Tuinderij Ganzert.

Ontwikkel je op eigen wijze!