Info voor consulenten en verwijzers

STYX Coaching & Training biedt ambulante begeleiding in de regio’s Lekstroom, Zuidoost Utrecht en Rivierenland en de gemeente Rhenen.

Onze expertise ligt op het ondersteunen van personen (vanaf 18 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis en een normale tot hoge intelligentie.

Wij hanteren een aantal uitsluitingscriteria;

  • Wanneer er geen intrinsieke motivatie aanwezig is
  • Wanneer er sprake is van een verslaving
  • Jeugd jonger dan 18 jaar
  • Situaties waarbij behandeling voorliggend is
  • Cliënten zonder autisme
  • Cliënten waarbij niet-autisme gerelateerde problematiek de boventoon voert
  • Cliënten met een verstandelijk beperking (IQ<70)

Voor deze situaties hebben wij geen deskundigheid in huis.

Wanneer wij een aanmelding ontvangen van een nieuwe cliënt plannen we allereerst een vrijblijvende kennismaking om de zorgvraag helder te krijgen en te kijken of er wederzijds voldoende vertrouwen is voor het begeleidingstraject.

Momenteel hebben wij een wachtlijst voor ambulante begeleiding. De wachtlijst is minimaal 8 weken en sterk afhankelijk van de agenda’s van (passende) begeleiders in de regio en afhankelijk van de zorgvraag.

We streven ernaar om de zorg zo snel mogelijk op te starten; de wachtlijst kan in de praktijk dus ook korter zijn.

Voor vragen over bovenstaande kunt contact opnemen met Michiel Aalbers op 0651 889 838 of info@styxinbeweging.nl.