Ontwikkel je op eigen wijze met traject ROODT!

Begeleiding naar werk

ROODT Doelgericht aan de slag

Wat is ROODT?

ROODT is een totaal trajectplan van sociale activering tot en met begeleiding op de reguliere werkplek. Training, scholing en re-integratie maken uiteraard ook onderdeel uit van het trajectplan.
Door middel van arbeidsmatige werkzaamheden kan de deelnemer zijn of haar mogelijkheden (her)ontdekken en werkritme opdoen.

Voor wie is ROODT?

ROODT is er voor jongeren en volwassenen die na een ziekte of ongeval willen terugkeren naar werk, de balans in het werk zijn kwijtgeraakt, langdurig thuis zijn en weer aan het werk willen of een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt maar toch een stap willen maken richting werk.

Wat betekent ROODT?

De vijf letters van ROODT staan voor de vijf belangrijke stappen in het traject.

Ritme is de eerste stap; er ontstaat een bepaalde dag- en weekstructuur waar de deelnemer houvast aan heeft.

Ontdekken wat de deelnemer leuk vindt en wat hij of zij kan.

Ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om een passende en gewenste werkplek te vinden.

Doen is het in de praktijk brengen van de ontwikkelde vaardigheden.

Toekomst is de laatste stap; het vinden en behouden van een werkplek.

Waar is ROODT?

De basis van ROODT is Tuinderij Ganzert te Ingen. Uiteraard maken we bij ROODT gebruik van een ruim netwerk van bedrijven die mogelijkheden hebben voor onder andere stages.

Wanneer kan ik terecht bij ROODT?

Op diverse werkdagen zijn er op onze locatie in Ingen volop mogelijkheden.